Whirlpool/惠而浦 BCD243TGEW多门冰箱三开门冰箱家用3门电冰箱.

  • 证书状态:有效
  • 产品名称:冷藏冷冻箱
  • 产品名称:Whirlpool/惠而浦BCD-2...
  • 冰箱冷柜机型:冷藏冷冻冰箱
  • 制冷方式:直冷
  • 箱门结构:三门式
  • 能效等级:一级

 

..........

..........

..........

热门相关信息